Advokat Tormod Christoffersen

Advokat Tormod Christoffersen jobber med eiendomsforvaltning, familie- og arverett og saker knyttet til fast eiendom.

Hovednummer: 23 32 64 00  
Direkte: 23 32 64 16
Mobil: 90 15 40 35

E-post: tc@advokatfellesskap.no

Pris:  Timepris fra kr 1.206,25 (fri rettshjelpsats) - til kr 2.375,-. 


Christoffersen har egen hjemmeside her.

   
Arbeidsområder:

Separasjon/skilsmisse
Familierett/ barnefordeling
Barnevernsaker
Arvesaker
Erstatningsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Arbeidsrett
Utlendingsrett
Alminnelig praksis
   
Praksis:

Advokatfullmektig Advokat Ingvar R. Lind/Norsk Kausjon/Storebrand Kreditt
Advokat Norsk Kausjon/Storebrand Kreditt
Advokatene Horn, Sundseth , Thorp og Christoffersen

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo