Om Oslo Advokatfellesskap

 

Oslo advokatfellesskap er en videreføring av et kontorfellesskap for advokater, etablert av advokatene Horn og Sundseth i 1939. 

Vi er nå et av de største advokatfellesskapene i Oslo.  Selskapsstrukturen er kontorfellesskap, dvs at hver enkelt advokat driver sin virksomhet selvstendig. 

De fleste juridiske fagområder er dekket.  Klientene gis de beste tjenester, da vi har et utstrakt faglig samarbeid.

Våre klienter er privatpersoner, små og store bedrifter, samt det offentlige.

I tillegg til juridisk rådgivning, drives også omfattende sivilrettslig og strafferettslig prosedyre.  

 

   
 
   
 

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo