Advokat Katharina Vig Lunde

Advokat Katharina Vig Lunde jobber med familierett, arverett, barnefordeling, barnevern og strafferett.

 

Telefon direkte: 949 88 979

Sekretær/sentralbord: 23 32 64 94

E-post: katharina@alshus.no

Fra 01/09-18: Postboks 7127 St. Olavs plass, 0130 Oslo  

Pris:  Ordinær timepris fra kr 1.875,- til kr 2.550,- inkl mva.  På forespørsel kan det i noen saker avtales en fastpris eller maksimalpris for et oppdrag, eller deler av et oppdrag. 

Advokat Katharina Vig Lunde påtar seg fri rettshjelp-oppdrag innenfor sine fagområder.  Egenandel pr 2018 er fra kr 1.020,-* (fritt rettsråd), og opptil kr 8.160,- (fri sakførsel).  Klienten betaler ikke mva av egenandelen.  *Klienter med brutto inntekt under kr 100.000,- betaler ikke egenandel. 

   


Fagområder:

Barnerett, foreldretvister og barnebidrag
Separasjon og skilsmisse
Ektepakter og samboeravtaler
Økonomisk oppgjør etter endt samboerforhold
Barnevern
Strafferett
Arverett
 

   

Praksis:

Egen advokatpraksis fra januar 2010
Advokatbevilling: 2009
Advokatfullmektig/ansatt advokat 2006-2009 hos advokat Jon Alshus 
Trainee 2004-2006 hos advokat Jon Alshus

 

Cand. jur. 2006, Universitetet i Oslo

Valgfag/spesialfag: Barnerett, rettssosiologi, og politi-og påtalerett.

Ekstra valgfag/spesialfag i Internasjonal privatrett, UiO 2016

Spesialoppgave i vitnepsykologi / strafferett:

https://www.duo.uio.no/handle/10852/20778

Medlem av Den Norske Advokatforening

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo