Advokat Karl Tvedt

Advokat Karl Tvedt arbeider særlig med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold 
  

Telefon: 23 32 64 00
Mobil: 990 26 625

Advokat Tvedt er også å treffe her.

Fra 01/09-18: i Advokatkollegiet Kindem & Co, Prinsens gate 22, Pb 373 Sentrum, 0102 Oslo

E-post: karl@advokattvedt.no

   
Arbeidsområder:

Særlig god kompetanse på spørsmål tilknyttet arbeidsrett.
Fast eiendoms rettsforhold
Pengekrav
Alminnelig praksis

Pris pr. time:  kr. 1.750 - kr. 2.750 inkl. mva.

    Praksis: 
 
- Advokatfirma Tvedt 2007 -
- Advokatfirma Hamre 2006 til 2007
- Plan og bygningsetaten i Oslo 2004 til 2006
- Juridisk embetseksamen, UiO, høst 2003


Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo