Advokat Jan Grønnerud

Advokat Jan Grønnerud har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1980). Han har drevet Advokatfirma Jan Grønnerud m.n.a. (org.nr. NO 976 896 114MVA) siden 1990, med spisskompetanse innen skatt, skatte- og avgiftsbetaling, generell pengekravsrett, herunder tvangsfullbyrdelse, gjeldsordninger og konkurs.

Grønnerud har fra 1990 vært fast bostyrer ved Oslo byfogdembete i konkurs- og tvangsoppløsningsboer. Han har også rammeavtale med Skattedirektoratet som prosessfullmektig for staten på innkrevingsområdet, hvor skatteoppkrever eller skattekontor er part. Han har omfattende erfaring i saker for domstolene innenfor dette området.

Grønnerud er medforfatter av Kommentarutgaven til skattebetalingsloven av 1952 (utgaver i 1988 og 2003). Videre er han forfatter i Norsk Lovkommentar - Gyldendal Rettsdata med kommentarer til skattebetalingsloven av 1952 og den nye skattebetalingsloven av 2005, her med årlige oppdateringer.  Grønnerud har utarbeidet "Håndbok i innfordring" med to årlige oppdateringer (1998) og han har utviklet og drevet "Innfordringswebben" siden 2004. Sistnevnte er en omfattende online og daglig oppdatert kommentarutgave som brukes av det offentlige ved skatte- og avgiftsinnfordring.  Grønnerud holder årlig en rekke kurs for skatteoppkrevere og andre aktører på skatte- og avgiftsrettens område.Hovednummer: 23 32 64 70
Direkte: 23 32 64 72
Mobil: 90 52 02 23
Faks: 23 32 64 01

Fra 01/09-18: Ensjøveien 18, 0661 Oslo

Advokat Grønnerud har egen hjemmeside.


E-post: jan@groennerud.no
   

Arbeidsområder:

Generell forretningsjuss - skatt - arv - skatte- og avgiftsbetaling - innfordring / innkreving - pengekrav - tvangsfullbydelse - konkurs - gjeldsordning.

Priser:
Med mindre det foreligger særskilt avtale, eller offentlige retningslinjer etc. som regulerer salærfastsettelsen, er min timepris kr 2 200 (eks mva.).


   Praksis: 

Kontorsjef i Innkrevingsseksjonen og Ligningsseksjonen i Skattedirektoratet, kemner i Bærum og skatterådgiver i Ernst & Young AS.
 

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo