Advokat Jan Andreas Onsager

Advokat Onsager jobber med forretningsjuridiske forhold og alminnelig praksis.

Hovednummer: 23 32 64 00
Direkte: 23 32 64 14 
Mobil: 93 00 92 99

Pris:   Timepris kr 1.550,- inkl mva.


E-post: advokat@onsager.org

   
Arbeidsområder:

Allsidig praksis, både sivile saker og straffesaker,
Bistandsadvokatsaker
Arbeidsrett
Barnevern
Arverett
Familierett
Dødsboskifte


    Praksis:

Juridisk embetseksamen 1981

Politifullmekting 1986 - 87

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo