Fagområder

 

Vi har den rettslige ekspertisen du trenger.  Våre advokater er dyktige og har lang erfaring, - slik at man oppnår best mulig resultat.

Advokatene i Oslo Advokatfellesskap dekker blant annet disse fagområdene:

- Arbeidsrett
- Skatt og avgift
- Familie, arv og skifte
- Barnerett
- Fast eiendom/eiendomsmegling
- Kontrakt og entreprise
- Barnevern
- Strafferett
- Gjeldsforhandlinger og konkurs, tvangsfullbyrdelse
- Aksje og selskapsrett
- Erstatning
- Forsikring
- Husleie
- Psykisk helsevern
- Skolerett
- Utlendingsrett
- Vergemål


 

   
 
   
 

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo