Jan Sørbø

 

  • advokat
  • siviløkonom med spesialisering innen investering og finansiering
  • statsautorisert revisor

 

Med sin bakgrunn fungerer Sørbø som en samarbeidspartner i prosesser, møter og forhandlinger hvor kunnskap på tvers av kompetanseområder, kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko. 

Jan Sørbø leverer forretningsjurdisk bistand med vekt på skatt/avgift, konkurs, styrearbeid, omorganisering av virksomhet (fusjon/fisjon mm), generasjonsskifte, familieskifte, bokettersyn.

Virksomheten drives gjennom RIID Advokatfirma AS, se www.riid.no.
 

Jan Sørbø er en mye benyttet samarbeidspartner i kjøps-/salgsprosesser, omorganiseringer mm, herunder ved due diligence, restrukturering, fusjoner og fisjoner.

Sørbø har over 20 års erfaring fra arbeid med konkursbo.

Han har drevet revisjonsselskaper i flere tiår, og driver utstrakt foredragsvirksomhet innen emner som skatt, avgift, styreansvar, insolvens, årsregnskap, omorganiseringer mm.

Sørbø har vært kvalitetskontrollør for både Den norske Revisorforening og Regnskap Norge (tidligere NARF) og har i mange år holdt kurs om kvalitetskrav ved drift av regnskapsbyrå. Han er således en attraktiv samarbeidspartnere for både regnskapsførere og revisorer.
 
 

 

 

 


Telefon: 53 50 00 00
E-post: jan@riid.no

www.riid.no

 

   

.

     

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo