Advokat i Oslo - og for hele landet

Oslo Advokatfellesskap består av 20 advokater med høy kompetanse og lang erfaring innen mange juridiske områder.

Fellesskapet har røtter tilbake til 1939, og har gjennom alle år bistått klienter med god advokatpraksis.

 

 

Vi bistår privatpersoner, det offentlige, store og små bedrifter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle sentrale rettsområder, inkludert strafferett.

Vi påtar oss oppdrag fra hele landet.

 

Vi dekker de fleste juridiske fagområder:

 
 • Arbeidsliv
 • Skatt og avgift 
 • Familie, arv og skifte
 • Fast eiendom/ eiendomsmegling
 • Kontrakt og entreprise
 
 • Straff
 • Gjeldsforhandlinger og konkurs, tvangsfullbyrdelse 
 • Aksje og selskapsrett 
 • Erstatning
 • Forsikring
 
 • Husleie
 • Psykisk helsevern
 • Skolerett
 • Utlendingsrett
 • Vergemål 

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo