Advokater i Oslo - oppdrag i hele landet

Oslo Advokatfellesskap består av 15 advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen en rekke juridiske fagområder.

Oslo Advokatfellesskap er et av landet eldste kontorfellesskap for advokater, etablert i 1939.

 

 

Vi bistår privatpersoner, det offentlige, store og små bedrifter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle sentrale rettsområder, inkludert strafferett.

Vi påtar oss oppdrag i hele landet.  Ta gjerne kontakt.

 

Vi dekker de fleste juridiske fagområder:

 
 • Arbeidsrett
 • Skatt og avgift 
 • Familierett, arv og skifte
 • Fast eiendom/ eiendomsmegling
 • Kontrakt og entreprise
 
 • Straff
 • Gjeldsforhandlinger og konkurs, tvangsfullbyrdelse 
 • Aksje og selskapsrett 
 • Erstatning
 • Forsikring
 
 • Husleie
 • Psykisk helsevern
 • Skolerett
 • Utlendingsrett
 • Vergemål 

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo